Infarten till Dysiksgatan från Västra Bräckevägen på Hisingen stängs av mellan den 26 september och 7 november. Orsaken är ett pågående fjärrvärmearbete.

Under tiden som infarten till Dysiksgatan från Västra Bräckevägen hålls stängd hänvisas bil- och kollektivtrafik till Dysiksvägen att att köra via Södra Vårvindsgatan.

För gående och cyklister gäller att gång- och cykelbanan på Dysiksgatans västra sida hålls öppen.

Vidare gäller att busshållplatsen med namnet Vårvindsgatan flyttas tillfälligt 100 meter söderut på Dysiksgatan.

Under tiden som infarten till Dysiksgatan hålls stängd råder stannaförbund på Södra Vårvindsgatan – detta för att bil- och kollektivtrafik ska komma fram på ett smidigt sätt.