Försvarsmaktsövningen Aurora 17 pågår för fullt. Här får du veta hur du beter dig i trafiken i samband med militärtransporter på vägarna.

Mellan den 11 och 29 genomförs den nationella försvarsmaktsövningen Aurora 17, där över 19 000 män och kvinnor, ett 40-tal myndigheter samt ett antal andra länder deltar.

Aurora 17 genomförs i luften, på marken och till sjöss och är den största övningen i sitt slag i Sverige på över 20 år. Det innebär att övningen kommer att både synas och höras i övningsområdena, som framförallt är i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland men också i Göteborgsregionen.

Transporter i Göteborg
För Göteborgs del gäller att utländska förband ankommer den 11-20 september och att militär verksamhet sker på Landvetter flygplats, på Hisingen och i Göteborgs hamn. Utländska luftvärnsförband kommer först att gruppera på Hisingen i drygt en vecka för att sedan omgruppera till andra delar Sverige.

Tunga transporter kommer att ske i nämnda Göteborgsområden under perioden 16-20 september. Transporterna sker vid tidpunkter då de stör trafiken minst.

Råd och regler
Även om transporterna förläggs till tidpunkter då de påverkar trafiken som minst kan det ändå hända att framkomligheten påverkas. Även kollektivtrafiken kan komma att påverkas. 

Följande gäller om du som trafikant skulle komma i kontant med militärtransporter på vägarna:

- Undvik omkörningar av kolonner med många och eventuellt långsamtgående fordon där det inte är motorväg. Välj annan väg om det är möjligt.

- Kör inte om tunga fordon som antingen måste köra mycket sakta över vissa broar eller är tvungna att köra vägbanemitt/bromitt för att kunna passera och då ensamma på bron.

Eller som det står i 2 kap 6 § Trafikförordningen:

- ”Du får inte bryta eller på annat sätt hindra militärkolonn, kolonn av fordon som tillhör räddningstjänst, begravningsfölje, grupp av barn under ledares uppsikt eller annan procession".