Arbete med att lägga ny asfalt på delar av Kruthusgatan påverkar biltrafiken.

Måndag den 25 september utförs asfalteringsarbete på Kruthusgatan. Arbetet görs mellan ca kl. 07.00 och 16.00 och påverkar framkomlighten för biltrafiken som leds i ett gemensamt körfält förbi arbetsområdet. Gånde och cyklister påverkas inte.

För att arbetet ska kunna utföras kommer 3-4 parkeringsplatser att stängas av vid besöksparkeringen på Kruthusgatan 17 och in- och utfarten till parkeringen flyttas tillfälligt. Följ skyltning på plats.

På bilden nedan ser du den tillfälliga in- och utfarten från besöksparkeringen. Klicka på bilden för en större karta.