Pågående arbeten på Jordfallsbron förlängs och fortsätter under september.

Arbetet på Jordfallsbron förlängs cirka en månad. Arbetet beräknas vara klart i slutet av september. Orsak till förseningen är att mer förarbeten behöver göras innan en ny form för kantbalk kan sättas upp.

Om arbetet vid Jordfallsbron
Under sommaren ska kantbalk, räcke och belysningsstolpar bytas ut på brons sydöstra sida. Arbetet beräknas vara klart i september 2017. 

Ett av de fyra körfälten har stängts av och ett är reversibelt. Det reversibla öppnas i den riktning där mest trafik kör. För att minska köer vid påfarten är det viktigt att trafikanter turas om enligt blixtlåsprincipen, så kallad vävning.

Framkomligheten för cyklister över bron är begränsad då cykelbanan har smalnats av. Cykel ska därför av säkerhetsskäl ledas.

Under rusningstrafik klockan 16.00–18.00, är bron stängd för fritidsbåtar.

Tänk på att: Köbildning uppstår i rusningstrafik, välj gärna Angeredsbron!