Arbetet med att renovera Älvsborgsbron under 2017 förlängs till 14 december.

Underhållsarbetet på Älvsborgsbron förlängs till 14 december, vilket gör att ett körfält fortsättningsvis kommer att vara stängt för arbetet på brons västra sida ut mot havet.

Med fem körfält öppna över bron kommer ett körfält att användas som reversibelt. Riktningen med mest trafik kommer därför att ha tre körfält öppet, mot Hisingen på morgonen och mot centrum på eftermiddagen. Notera att hastighetsgränsen 50 km/h gäller på delar av bron under arbetsperioden.

Gång- och cykelbanan dubbelriktas fram till den 14 december på den östra sidan, närmast centrum. Samtliga trafikanter på gång- och cykelbanan uppmanas att visa hänsyn samt anpassa avstånd och hastighet till varandra.