Delar av tågsträckan Alingsås-Göteborg ersätts med buss helgen 2-3 september.

Från lördag 2/9 klockan 00.00 till söndag 3/9 klockan 12.00 kommer all pendeltågstrafik att ersättas av buss på sträckan Alingsås-Lerum och omvänt. Två linjer kommer att köras med ersättningsbussar: en buss som kör direkt Alingsås-Floda samt en som kör via Norsesund och Västra Bodarne.

Denna helg pågår även flera andra arbeten på Västra Stambanan som gör att din resa kan påverkas ytterligare beroende på din slutdestination. Besök därför ditt tågbolag för att få veta mer hur din resa påverkas.

Att tågtrafiken på delar av sträckan Alingsås-Göteborg ersätts med buss beror på en större ombyggnation av Alingsås bangård. Nya pendeltågsspår ska byggas, samt ett nytt södergående spår för regionaltåg.

Arbetet med ombyggnationen av stationen kommer att pågå i drygt ett års tid och kommer vid tillfällen att påverka tågtrafiken, främst helgtrafiken, som då ersätts med buss.

I dagsläget är inga fler totalavstängningar planerade under 2017 på grund av denna ombyggnad.