I helgen utförs arbeten på Gjutjärnsgatan, vilket innebär begränsad framkomlighet i trafiken.

Arbetet som ska utföras och som ger upphov till den begränsade framkomligheten avser fjärrvärmeledningarna i området. Arbetet påbörjas fredagen den 15 september klockan 20.00 och avslutas söndagen den 17 september klockan 24.00.

Cyklister och gående kommer att kunna ta sig förbi området.