Underhållsarbetet på Älvsborgsbron fortsätter som planerat. Kommande vecka stängs brons västra sida av kvälls- och nattetid vid två tillfällen.

Arbetet med att rusta upp Älvsborgsbron pågår till och med slutet av november och i veckan som kommer stängs brons västra sida, det vill säga sidan ut mot öppna havet, återigen av för all fordonstrafik kvälls- och nattetid.

Avstängningen och arbetet som ska utföras sker vid två tillfällen: tisdagen den 12 september och torsdagen den 14 september. Vid bägge tillfällena stängs trafiken av från klockan 21.00 till klockan 05.00.

Trafiken leds om
Under tiden som avstängningen pågår leds trafiken från Hisingen till centrum om och får dela på ett ensamt körfält på brons östra sida, medan trafiken från centrum till Hisingen kör på två körfält.

Avstängningen innebär också att rampen från Älvsborgsbron till Oscarsleden stängs av. Trafiken leds om via Gnistängsmotet och tillbaka mot centrum. Följ orange vägvisning och tänk på att sänka hastigheten.

Avstängd gång- och cykelbana
Som tidigare informerats gäller också att gång- och cykelbanan på brons västra sida är avstängd under hela den period som underhållsarbetet på Älvsborgsbron pågår. Istället hänvisas gående och cyklister till gång- och cykelbanan på brons östra sida, som under den här perioden är dubbelriktad.

Under den aktuella avstängningen kommer bland annat städning, gjutningar samt in- och uttransporter att utföras.