Markarbeten inför byggnationen av Åkareplatsens nya resecentrum påverkar tillfälligt bil- och busstrafiken när ett busskörfält stängs av mellan Centralstationen och Hotell Post.

Nu börjar markarbetet för det nya resecentrumet på Åkareplatsen. Övergångsstället mellan Centralstationen och Hotell Post görs om liksom refugen vid denna sida av Åkareplatsen. Grunden för nya resecentrumet förbereds på den yta där taxi idag har sin uppställnings plats.
Arbetet planeras vara färdigt i början av mars.
Framkomligheten i området påverkas under arbetstiden då ett busskörfält stängs av. Det innebär att buss- och biltrafiken på en kort sträcka får samsas i ett och samma körfält.