I veckan stängs ett körfält tillfälligt av vid Polhemsplatsen i samband med byggnationen av Åkareplatsens nya resecentrum.

Markarbetena inför byggnationen av det nya resecentrat på Åkareplatsen fortskrider som planerat. Närmast väntar förberedande arbeten för den nya busshållplats som ska byggas utanför hotell Scandic Crown vid Polhemsplatsen.

Arbetet medför att ett körfält stängs av utanför hotellet måndag till onsdag 15-17 maj, mellan klockan 09.00 och 15.00.

Undet tiden som avstängningen pågår måste bussar och bilar samsas i två körfält istället för tre, och trafikanter uppmanas därför att ta visa hänsyn till varandra.