Vi har gjort det enklare att göra val över vad som visas i kartan.

Vi har förbättrat panelen där du kan göra val över vad som ska visas i kartan. Panelen består av fyra kategorival:

  • Vägtrafik
  • Cykeltrafik
  • Vägväder
  • Parkeringar

För varje kategori kan du ställa in vad som ska visas. När du gjort det kan du minimera panelen och växla mellan de olika kategorierna genom att klicka på önskad ikon.

Lagerväljaren maximerad    Lagerväljaren minimerad

Öppen respektive ihopfälld kartpanel.

En annan förbättring är att lagret Störningar nu även innehåller vägarbeten med mycket stor trafikpåverkan. Det innebär att du till exempel kommer att se nattavstängningar av de stora tunnlarna respektive Essingeleden utan att behöva visa alla vägarbeten.

Vi hoppas att du ska uppskatta förbättringarna!