Vägtrafik, pågående händelse

Stängd infart till Skavlöten

Trafikmeddelande · Ny infart till Skavlöten via Arningevägen. Den tidigare infarten från Löttingelundsvägen har stängts för biltrafik.

Länk till Täby kommuns webbplats:
Ny infart till Skavlöten

Giltig från 2020-12-04 kl. 00:00
Beräknas pågå till Gäller tills vidare

Uppdaterad:2021-01-29 kl. 11:40
Källa:Trafiken.nu