Vägtrafik, pågående händelse

Besvärligt väglag i Stockholms Län

Trafikmeddelande · Det råder besvärligt väglag med halka och dålig sikt på flertalet vägar i Stockholms Län. Snö- och halkbekämpning pågår.
Stor påverkan
Giltig från 2021-01-10 kl. 13:47
Beräknas pågå till Gäller tills vidare

Uppdaterad:2021-01-10 kl. 13:56
Källa:Trafiken.nu