Vägtrafik, pågående händelse

Väg 18.

Vägarbeten · Påfartsrampen i norrgående riktning är avstängd.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 60km/h
Omledning: Omledning sker via Arninge centrum.

Stor påverkan
Giltig från 2020-12-25 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-03-01 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-01-18 kl. 12:45
Källa:Trafik Stockholm