Vägtrafik, pågående händelse

E18 vid Trafikplats Arninge (185) båda riktningarna

Vägarbeten · Påfartsrampen i norrgående riktning är avstängd.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 60km/h
Omledning: Omledning sker via Arninge centrum, se bifogade filer. .

Giltig från 2020-03-09 kl. 06:00
Beräknas pågå till 2021-03-01 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-02-08 kl. 13:50
Källa:Trafik Stockholm