Vägtrafik, pågående händelse

Väg 225 från Frölundamalm till Dalsta båda riktningarna

Omfattande brand · Brand i sopupplag, stark röklukt och rökutveckling i området. Röken skapar tidvis dålig sikt.
Liten påverkan
Giltig från 2020-12-25 kl. 14:43
Beräknas pågå till 2021-01-26 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-01-17 kl. 16:37
Källa:Trafik Stockholm