Vägtrafik, pågående händelse

Väg 226 på Huddingevägen mellan Björkängsvägen och Ågestavägen, i båda riktningar.

Vägarbeten · Anläggning av nya gång/cykelbanor, nytt kollektivkörfält och ny belysning.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2021-05-28 kl. 18:30
Beräknas pågå till 2021-09-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-05-28 kl. 18:56
Källa:Trafik Stockholm