Vägtrafik, pågående händelse

Väg 226 från Huddingevägen/Rågsvedsvägen till Huddingevägen/Lännavägen i riktning mot Vårsta

Vägarbeten · Byggnation av ny gång- och cykelbana och kollektivkörfält.
Arbetet pågår kvälls- och nattetid.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2020-12-10 kl. 21:00
Beräknas pågå till 2021-05-28 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-05-05 kl. 15:58
Källa:Trafik Stockholm