Vägtrafik, pågående händelse

E 4 på Uppsalavägen mellan Trafikplats Märsta (180) och Trafikplats Arlanda (181), i båda riktningar.

Vägarbeten · Broarbete. Ny bro/passage byggs under E4.
Stor påverkan
Giltig från 2020-11-16 kl. 22:00
Beräknas pågå till 2021-04-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-01-04 kl. 11:21
Källa:Trafik Stockholm