Vägtrafik, pågående händelse

Knistavägen nära Norra Kolonnvägen i Sollentuna kommun

Vägarbeten · Rivning av bro. Den 15 mars öppnar vägen för gång och cykeltrafik.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

För mer information se: 
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Forbifart-stockholm/Vagstrac...

Giltig från 2020-11-08 kl. 22:00
Beräknas pågå till 2021-06-07 kl. 05:00

Uppdaterad:2021-02-18 kl. 12:16
Källa:Trafik Stockholm