Vägtrafik, pågående händelse

Dannemoragatan i Stockholms stad, i båda riktningar.

Vägarbeten · Ledningsarbete. Begränsad framkomlighet. Ett körfält avstängt.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt

Stor påverkan
Giltig från 2020-10-05 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-04-05 kl. 00:00

Uppdaterad:2020-11-11 kl. 18:17
Källa:Trafik Stockholm