Vägtrafik, pågående händelse

Värmdövägen vid Trafikplats Björknäs, i båda riktningar.

Vägarbeten · Måndagen den 19 oktober till och med december är två körfält på Värmdövägen i höjd med Lillängen stängda i 60 meter. Ett körfält åt varje håll är öppet. Gående och cyklister hänvisas till andra sidan.

Lillgängsvägen stängs av för genomfart av motortrafik vid korsningen med Värmdövägen under tre veckor, från 19 oktober till början av november. Gående och cyklister kan passera.

Läs mer via: https://www.nacka.se/trafikeninacka.

Tillfälliga begränsningar:
Två körfält avstängda

Stor påverkan
Giltig från 2020-10-18 kl. 22:00
Beräknas pågå till 2021-01-01 kl. 00:00

Uppdaterad:2020-10-16 kl. 11:22
Källa:Nacka kommun