Vägtrafik, pågående händelse

Värmdövägen i höjd med Lillängen

Vägarbeten · Del av Värmdövägen byggs om till trygg och grön stadsgata. Nu lägger vi ner ledningar för vatten och avlopp vilket påverkar trafiken:

Måndagen den 9 november öppnas Lillängsvägen för genomfart av trafik igen. Busshållplatsen Lillängen, i riktning mot Nacka Forum, flyttas tillbaka till sin ordinarie plats. In- och utfarten till Järla Östra skolväg flyttas 50 meter närmare Nacka Forum. Värmdövägen är fortsatt begränsat till ett körfält i vardera riktningen i höjd med Lillängsvägen. Vänstersväng in på Lillängsvägen är förbjuden. Gång- och cykelbanan öppnas igen på södra sidan av Värmdövägen, i höjd med Lillängsvägen. På norra sidan av Värmdövägen leds gång- och cykeltrafiken i en båge runt arbetsområdet. Arbetet beräknas vara klart februari 2021.

Läs mer via: Läs mer på www.nacka.se/varmdovagen
Se hur trafiken påverkas på www.nacka.se/trafikeninacka, gå in på blocket Centrala Nacka.

Tillfälliga begränsningar:
Två körfält avstängda

Stor påverkan
Giltig från 2020-10-18 kl. 22:00
Beräknas pågå till 2021-01-29 kl. 00:00

Uppdaterad:2021-01-20 kl. 11:03
Källa:Nacka kommun