Vägtrafik, pågående händelse

Norrbyvägen från Ulvsundavägen/Norrbyvägen till Norrbyvägen/Björkbacksvägen båda riktningarna

Vägarbeten · Schaktarbete, ett körfält öppet i båda riktningar.
Stor påverkan
Giltig från 2020-10-12 kl. 22:00
Beräknas pågå till Idag kl. 16:00

Uppdaterad:2020-10-13 kl. 21:06
Källa:Trafik Stockholm