Vägtrafik, pågående händelse

Väg 222 på Stavsnäsvägen mellan Ålstäket och Strömma kanal, i riktning mot Stavsnäs.

Vägarbeten · Arbete med busshållsplatser. Vägen är avsmalnad och hastigheten nedsatt.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 70km/h

Giltig från 2020-08-31 kl. 22:00
Beräknas pågå till 2021-06-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-04-07 kl. 13:07
Källa:Trafik Stockholm