Vägtrafik, pågående händelse

Väg 222 på Värmdöleden vid Trafikplats Skuru, i båda riktningar.

Vägarbeten · Reparation av bron över Bastusjön. Trafiken överleds på östgående sida. Två körfält i vardera riktning.
Avfarten vid trafikplats Skuru avsmalnad.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 70km/h

Stor påverkan
Giltig från 2020-09-29 kl. 05:00
Beräknas pågå till 2020-12-15 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-10-20 kl. 12:02
Källa:Trafik Stockholm