Vägtrafik, pågående händelse

E4 från Tpl Hölö till Trafikplats Järna (141) i riktning mot Södertälje

Vägarbeten · Breddning av vägbana inför byte av rörbro. Ett körfält avstängt i norrgående riktning.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt
Hastighet: 70km/h

Stor påverkan
Giltig från 2020-09-24 kl. 21:00
Beräknas pågå till 2020-12-18 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-10-14 kl. 10:36
Källa:Trafik Stockholm