Vägtrafik, pågående händelse

Väg 814 från Svanhagen till Stenhamra båda riktningarna

Vägarbeten · Sättning i vägbana.
Trafiken regleras med trafikljus.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt

Stor påverkan
Giltig från 2020-09-16 kl. 10:19
Beräknas pågå till 2020-10-02 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-09-16 kl. 10:23
Källa:Trafik Stockholm