Gång- och cykeltrafik

Begränsad framkomlighet för cyklister på Vasagatan

Cykeltrafik · Cyklister behöver åka i bilarnas körfält på Vasagatan mellan Tegelbacken och Norra Bantorget på grund av ombyggnation av Vasagatan. Den som har möjlighet rekommenderas att använda andra vägar under byggtiden. Du som behöver cykla på Vasagatan, var försiktig.

https://vaxer.stockholm/projekt/vasagatan-rustas-upp/

Liten påverkan
Giltig från 2020-09-14 kl. 20:00
Beräknas pågå till 2021-05-31 kl. 00:00

Uppdaterad:2020-09-11 kl. 13:23
Källa:Trafiken.nu