Vägtrafik, pågående händelse

Vikdalsvägen i Nacka kommun, i båda riktningar.

Beläggningsarbete · Körfält i båda riktningar på Vikdalsvägen avstängda mellan Värmdövägen och Skvaltans väg. Vikdalsvägen kommer att ha ett körfält i vardera riktning i stället för två. Vänstersväng in på Griffelvägen avstängd i riktning mot Nacka gymnasium /Kvarnholmen, trafik leds om via närliggande cirkulationsplats. Gående och cyklister leds i fålla längst med arbetsområdet.

Läs mer på nacka.se/varmdovagen.

Giltig från 2020-09-13 kl. 22:00
Beräknas pågå till 2021-10-14 kl. 23:59

Uppdaterad:2021-03-26 kl. 07:39
Källa:Nacka kommun