Vägtrafik, pågående händelse

Väg 222 på Stavsnäsvägen vid Malmavägen, i båda riktningar.

Vägarbeten · Arbete med busshållsplatser. Vägen är avsmalnad och hastigheten är nedsatt. .

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 70km/h

Giltig från 2020-08-31 kl. 22:00
Beräknas pågå till 2021-06-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-04-07 kl. 13:20
Källa:Trafik Stockholm