Vägtrafik, pågående händelse

Väg 222 på Stavsnäsvägen vid Malmavägen, i båda riktningar.

Vägarbeten · Arbete med busshållsplatser. Vägen är avsmalnad och hastigheten är nedsatt.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 70km/h

Stor påverkan
Giltig från 2020-08-31 kl. 22:00
Beräknas pågå till 2021-06-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-01-04 kl. 14:22
Källa:Trafik Stockholm