Vägtrafik, pågående händelse

Väg 265 Häggvikstunneln i båda riktningarna

Vägarbeten · All trafik leds genom östgående tunnelrör. Ett körfält öppet för vardera riktning. Påfarten från Trafikplats Tunberget avstängd i riktning mot E4 .

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt

Stor påverkan
Giltig från 2020-06-26 kl. 02:50
Beräknas pågå till 2020-07-31 kl. 22:00

Uppdaterad:2020-06-26 kl. 06:20
Källa:Trafik Stockholm