Vägtrafik, pågående händelse

E4 vid Trafikplats Arlanda (181) båda riktningarna

Vägarbeten · Broarbete. Två körfält i vardera riktning, filerna är dock flyttade lite åt sidan.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt
Hastighet: 70km/h

Stor påverkan
Giltig från 2020-06-22 kl. 22:00
Beräknas pågå till 2021-08-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-10-20 kl. 17:08
Källa:Trafik Stockholm