Vägtrafik, pågående händelse

Väg 268 från Trafikplats Glädjen (176) till Sandakorset båda riktningarna

Vägarbeten · Ett körfält avstängt i rondellen samt avfartsramperna mot rondellen från samtliga håll. Arbete med kantbalkar samt målning av trafiklinjer.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt

Stor påverkan
Giltig från 2020-06-05 kl. 09:23
Beräknas pågå till 2020-08-09 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-06-22 kl. 16:15
Källa:Trafik Stockholm