Vägtrafik, pågående händelse

E18 påfarten söderut vid Trafikplats Viggbyholm (183) i riktning mot Stockholm

Vägarbeten · Arbete med bullerskärm vid påfarten. Begränsad framkomlighet.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt

Stor påverkan
Giltig från 2020-02-03 kl. 21:00
Beräknas pågå till 2020-08-01 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-06-18 kl. 09:39
Källa:Trafik Stockholm