Vägtrafik, pågående händelse

E18 från Trafikplats Arninge (185) till Trafikplats Ullna (186) båda riktningarna

Vägarbeten · All trafik leds om i södergående riktning. Ett körfält öppet för vardera riktning. Byggnation av Arninge station.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt
Hastighet: 70km/h

Läs mer om projektet:  https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/e18-arninge-station/

Mycket stor påverkan
Giltig från 2020-06-17 kl. 08:42
Beräknas pågå till 2020-08-08 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-06-30 kl. 04:43
Källa:Trafik Stockholm