Vägtrafik, pågående händelse

E4 avfart från E4/E20 (Tpl Lindvreten) till Vårby allé.

Vägarbeten · Avfarten mot Kungens Kurva södra/ Skärholmen södra avstängd.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
Omledning: Trafiken hänvisas till Lindvreten Norra.

Ombyggnationen beräknas pågå i två år, avfarten är avstängd under hela tiden. 

Läs mer:
trafikverket.se/forbifartstockholm-kungenskurva

Stor påverkan
Giltig från 2020-05-30 kl. 23:00
Beräknas pågå till 2022-05-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-06-18 kl. 07:57
Källa:Trafik Stockholm