Vägtrafik, pågående händelse

Västbergavägen vid Elektravägen, i riktning mot Trafikplats Västberga.

Vägarbeten · Byggnation av cirkulationsplats i korsningen Västbergavägen/Elektravägen.

Västbergavägen stängs av för norrgående trafik i korsningen Västbergavägen/Elektravägen och Elektravägen stängs av till och från Västbergavägen.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
Omledning: Följ uppskylad omledning.

Mycket stor påverkan
Giltig från 2020-05-24 kl. 00:00
Beräknas pågå till 2020-07-19 kl. 00:00

Uppdaterad:2020-06-18 kl. 09:27
Källa:Trafik Stockholm