Vägtrafik, pågående händelse

Regeringsgatan mellan Mäster Samuelsgatan och Kungsgatan, i båda riktningar.

Vägarbeten · Ombyggnation av övergångsställe/gångpassage
Regeringsgatan enkelriktas nordlig riktning från Mäster Samuelsgatan mot Oxtorgsgatan. Trafik i motsatt riktning hänvisas till alternativa vägar i området.
Stor påverkan
Giltig från 2020-05-19 kl. 00:00
Beräknas pågå till 2020-07-10 kl. 00:00

Uppdaterad:2020-06-10 kl. 14:30
Källa:Trafik Stockholm