Vägtrafik, pågående händelse

Väg 226 från Dalvägen/Vattravägen till Huddingevägen/Hågelbyleden i riktning mot Stockholm

Vägarbeten · Byggnation av ny gång- och cykelväg.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 50km/h

Stor påverkan
Giltig från 2020-05-12 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-10-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-07-01 kl. 14:52
Källa:Trafik Stockholm