Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykelväg vid Trafikplats Skuru

Cykeltrafik · Gång- och cykelvägen under väg 222 vid trafikplats Skuru flyttas tillfälligt västerut under maj 2020. Omledningsvägen kommer att skyltas upp med orange vägvisning och trafikanter kommer att passera av- och påfartsramper till väg 222.

Länk till nyhet som tydligare visar hur omledningen för fotgängare och cyklister ser ut:
Gång- och cykelväg vid Skuru trafikplats leds om

Giltig från 2020-05-31 kl. 00:00
Beräknas pågå till 2021-12-30 kl. 12:00

Uppdaterad:2020-06-02 kl. 14:22
Källa:Trafiken.nu