Vägtrafik, pågående händelse

E18 från Trafikplats Inverness (177) till Trafikplats Lahäll (181) båda riktningarna

Vägarbeten · Ombyggnation av kollektivkörfält samt trafikutrustning.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt
Hastighet: 70km/h

Stor påverkan
Giltig från 2020-04-09 kl. 13:00
Beräknas pågå till 2020-10-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-08-07 kl. 09:25
Källa:Trafik Stockholm