Vägtrafik, pågående händelse

E18 vid Trafikplats Brunna (150) båda riktningarna

Vägarbeten · Större ombyggnation vid trafikplats Brunna. Begränsad framkomlighet.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt

Stor påverkan
Giltig från 2020-04-05 kl. 06:00
Beräknas pågå till 2021-07-02 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-01-04 kl. 14:17
Källa:Trafik Stockholm