Vägtrafik, pågående händelse

Roslagsvägen i Stockholms stad.

Trafikmeddelande · I höjd med Albano är kollektivkörfältet avstängt norrut. Cykel- och gångbana leds igenom arbetsområdet. Avfarten till lokalgatan avstängd.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2017-05-02 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2022-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-08-31 kl. 11:33
Källa:Trafik Stockholm