Vägtrafik, pågående händelse

Roslagsvägen från Roslagstull till Albano i riktning mot Norrtälje

Vägarbeten · I höjd med Albanova. Kollektivkörfält avstängt norrut. Cykel- och gångbana leds igenom arbetsområdet. Avfarten till lokalgatan avstängd.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt

Stor påverkan
Giltig från 2017-05-02 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2022-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-09-04 kl. 12:40
Källa:Trafik Stockholm