Vägtrafik, pågående händelse

E18 vid Trafikplats Arninge (185) påfarten mot Norrtälje

Vägarbeten · Påfarten avstängd i norrgående riktning.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 60km/h
Omledning: Omledning sker via väg 264 förbi Arninge centrum. Kör sedan väg 265 till trafikplats Rosenkälla för vidare färd på E18 mot Norrtälje. .

Mycket stor påverkan
Giltig från 2020-03-02 kl. 23:00
Beräknas pågå till 2021-02-28 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-05-19 kl. 09:09
Källa:Trafik Stockholm