Vägtrafik, pågående händelse

E4 från Trafikplats Märsta (180) till Trafikplats Arlanda (181) båda riktningarna

Vägarbeten · Broarbete. Södergående trafik leds över till norrgående körfält.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 70km/h

Stor påverkan
Giltig från 2020-02-17 kl. 21:00
Beräknas pågå till 2020-08-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-05-26 kl. 22:48
Källa:Trafik Stockholm