Gång- och cykeltrafik

Skurubron, södra cykelbanan avstängd

Cykeltrafik · Från den 21 november leds gång- och cykeltrafiken som går över Skurubrons södra sida om till den norra gång- och cykelbanan. Det innebär att det blir dubbelriktad trafik på den norra gång- och cykelbanan. Trafikanterna informeras via skyltar på platsen.

Läs mer om projektet:
trafikverket.se/skurubron

Giltig från 2019-11-21 kl. 06:00
Beräknas pågå till Gäller tills vidare

Uppdaterad:2020-06-02 kl. 14:22
Källa:Trafiken.nu