Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykelväg längs E4/E20 avstängd

Cykeltrafik · Gång- och cykelväg längs E4/E20 mellan Smistavägen och Stensätravägen.

Gång- och cykeltrafik kommer från och med 4 september hänvisas till en tillfällig gång- och cykelväg längs med Skärholmsvägen.

Avstängningen kommer preliminärt att pågå till och med 2023.

Läs mer om avstängningen här:
Avstängd gång- och cykelväg längs E4/E20

Stor påverkan
Giltig från 2019-09-04 kl. 06:00
Beräknas pågå till 2023-12-31 kl. 00:00

Uppdaterad:2019-09-04 kl. 14:54
Källa:Trafiken.nu