Vägtrafik, pågående händelse

Väg 226 från Huddingevägen/Hamringevägen till Flaggplan i Tullinge i riktning mot Stockholm

Vägarbeten · Arbete med gång och cykelväg.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Mycket stor påverkan
Giltig från 2019-08-01 kl. 10:00
Beräknas pågå till 2019-11-17 kl. 16:00

Uppdaterad:2019-10-21 kl. 18:15
Källa:Trafik Stockholm